Havluculuk, kadife dokumacılığının bir yan ürünü olarak doğmuştur. 18 yüzyıl başlarında kurulan iptidai el tezgahlarda günde beş on havlu üretilerek başlanan bu güzel girişim, 3 asırdır gelişerek devam ediyor. Havluculuğun gelişmesinde Atatürk’ün rolünü de burada aktarmakta fayda var. Desinatör Hacı Hafız, Atatürk’ün portresini bir havlu üzerine işleyerek göndermiş. Daha sonra Bursa’ya gelen Atatürk, özellikle havlu üretimi ve desinatörlüğün gelişmesi için yöre sanayicilerine yardımcı olmuştur. Genellikle pamuk ipliğinden yapılmakta olan Bursa havluları, önceleri el tezgâhlarında dokunurken, 1941 yılında kurulan Havluculuk Kooperatifi’nin çabalarıyla havluculuk modern tesislerin kurulmasıyla beraber gelişmeye ve dışa açılmaya; zaman içinde güçlü bir sanayi tarafından üretilmeye başlanmıştır.

Web:  http://www.bursa.com.tr/bursanin-geleneksel-sanati-bursa-havlusu-910.html

Related Tags
X